Startseite
Ausbildung
Produktionen
Presse
Theater Frankfurt
Download
Kontakt

Podanie prosimy przesłać na adres:

Theaterschule für
Körper & Bildung
Ziegelstraße 28b
15230 Frankfurt (Oder)

Dalsze informacje (po niemiecku i angielsku) :
tel. 0049 (0) 336 015016 u pani Ute Radüg

 

Szkoła teatralna we Frankfurcie nad Odrą

Wykształc enie aktorskie


Zawód aktor/aktorka

Szkoła teatralna we Frankfurcie nad Odra jest uznaną szkołą państwową uzupełniająca wykształcenie aktorskie i stawiana na równi ze szkołą zawodowa dla aktorów.

Wykształcenie:
Zawód aktora/aktorki

Zakres działalności zawodowej:
Teatr, film, telewizja, wolne grupy teatralne

Czas trwania nauki:
3 ½ roku (w tym praktyka w teatrze)

Wykształcenie obejmuje:
Studia podstawowe (trzy semestry) i studia główne
(cztery semestry) w następujących dziedzinach:
• Aktorstwo i teatr
• Praca z ciałem
• Teoria
• Wykształcenie ogólne
Nauka będzie prowadzona przez wykładowców teatralnych z kraju i zagranicy.

Koszt nauki:
Obecnie 320 € miesięcznie
Istnieje możliwość otrzymania państwowej pomocy finansowej w oparciu o prawo dotyczące finansowania kształcenia § 8 BAföG.

Warunki przyjęcia:
• Wiek od 16 do 28 lat (możliwe są wyjątki w przypadku szczególnych zdolności artystycznych)
• Ukończone gimnazjum (10 lat nauki)
• Dobra znajomość języka niemieckiego
• Pomyślne zdanie egzaminów wstępnych

Egzaminy wstępne:
odbywają się w trakcie dwudniowych warsztatach,
na które należy przygotować:
• Dwie role
• Wiersz i piosenkę
Dalsze informacje i regulamin znajdują się na
naszej stronie internetowej. Termin egzaminów
wstępnych zostanie podany po przesłaniu podania
o przyjęcie do szkoły.

Podanie o przyjęcie do szkoły:
Złożenie pisemnego podania o przyjęcie do szkoły w języku niemieckim jest podstawą do dopuszczenia do egzaminów wstępnych.
Podanie zawiera:
• Odręcznie pisany życiorys
• Zdjęcie
• Kopię świadectwa ukończenia szkoły
• Zaświadczenie lekarskie od laryngologa o stanie zdrowotnym organów głosowych
• Pisemne uzasadnienie wyboru zawodu aktora/aktorki (od 800 do 1600 znaków)